הסימנר השני נפתח היום בכל בתי הספר וגני הילדים בכל המחוזות