הסופרת חוסריה הדגישה לכתב סאנא כי הסופר חייב להבליט את סבל המולדת שלו