הנשיא אל-אסד הוציא צו נשיאותי המעניק פיצוי מיוחד לעובדים בחינוך באזורים מרוחקים

דמשק – סאנא

לנוכח העול החומרי שממנו סובלים העובדים בתפקידי חינוך בבתי הספר ובריכוזים חינוכיים שבאזורים המרוחקים וחצי המרוחקים, והצורך לעדכון התשלומים שמקבלים בכדי שיתאימו לתנאי המצב המחייתי הנוכחי, הנשיא בשאר אל-אסד הוציא הצו הנשיאותי מספר 45 שמעניק פיצוי מיוחד לעובדים בחינוך ולממלאים תפקידים ניהוליים בריכוזים חינוכיים ובתי הספר שבאזורים המרוחקים, המכונה פיצוי לאזורים מרוחקים.