מידלית זהב לסוריה באליפות גביע הפרעונים הבינ”ל להתעמלות