סוליצקי : התעלמות המערב מהאזהרות של רוסיה עלולה להעביר את העימות לחלל החיצוני

מוסקבה – סאנא

ראש וועדת מועצת הדומא הרוסית לעניינים בינ”ל ליוניד סוליצקי הדגיש כי מעורבות המערב במשבר האוקראיני והתעלמותו מהאזהרות של רוסיה, עלולה להעביר את העימות הצבאי לחלל החיצוני.

אתר רוסיה היום ציטט את סוליצקי שאמר כי הלוויינים התעשייתיים והמסחריים שתפקידם משרת את יחידות הצבא האוקראיני עלולים לאבד את תפקידתם במידה שיהפכו ליעדים לגיטימיים מאחר שפעילותם סותרת את החוקים הבינ”ל.