המועצה הלאומית הפלסטינית מגנה את רצח שני צעירים במחנה ג’נין על ידי הכיבוש

אלקודס – סאנא

המועצה הלאומית הפלסטינית גינתה את פשע הכיבוש הישראלי של הריגת שני צעירים פלסטינים במהלך הפשיטה שלו הבוקר על העיר ג’נין ומחנה הפליטים שלה בגדה המערבית.

המועצה אמרה היום בהודעה משלה  שסוכנות ו’פא ציטטה כי הפריצות לערים ולמחנות הפלסטינים, ביצוע רצח והשמדת רכוש הם חלק בלתי נפרד מסדרת ההפרות הפליליות היום יומיות שמבצעים כוחות הכיבוש נגד הפלסטינים, וציינה כי פשעים אלו לא הסלימו אלמלא השתיקה המתמשכת לגביהם והמשך הסטנדרטים הכפולים והיישום הסלקטיבי לחוקים הבינ”ל.

המועצה קראה לקהילה הבינ”ל לנקוט בצעד מיידי ולהפעיל לחץ על הכיבוש כדי להפסיק את הפשעים וההתקפות שלו, לספק מגננה בינ”ל לפלסטינים ולפתוח בחקירה בינ”ל על הפשעים שביצעו כוחותיו.