מזכר הבנה בין אוניברסיטת דמשק לבין מועצת העסקים הסורית-סינית לגיבוי השפה הסינית

דמשק – סאנא

אוניברסיטת דמשק ומעצת העסקים הסורית-סינית חתמו היום על מזכר הבנות לגיבוי לימודי השפה הסינית, וקידום שיתוף הפעולה בינהן בתחומי חיזוק חלופי מדעים, שפות והכשרה להפצת החינוך, ובעיקר ספוק שירות לחברה.