הוועידה הבינ”ל להגנת הילדים קראה לחיזוק הידע אצל הילדים

טשקנד – סאנא

 המשתתפים בוועידה הבינ”ל להגנת הילדים שאורגנה על ידי ארגון האו”ם אוניסק”ו בבירה האוזבקיסטית טשקנד קראה לחיזוק הידע אצל הילדים בגיל הרך, בהיות דבר זה מהווה גורם עיקרי בפיתוח החינוך.

המשתתפים בוועידה הבינ”ל להגנת הילדים הדגישו בהודעת הסיכום בהשתתפות סורית כי מצבי החירום, המשברים, מחלת הקורונה וההשלכות של האקלים השפיעו לרעה על המשפחות והקהילות במדינות העולם, ובעיקר על הילדים בגיל הרך.