שיחות סוריות-פקסטניות בתחומי כספים ומכס

 דמשק – סאנא

שר האוצר ד”ר כינאן יאע’י דן היום בדמשק עם השגריר הפקיסטני שאהד אח’תר, באופקי שיתוף הפעולה הפיננסי.

שני הצדדים דנו בסיכויי שיתוף הפעולה בתחומי הכספים, המכס והבנקאות, והדגישו את חשיבות התיאום המתמיד כדי לפתח את שיתוף הפעולה הבילטראלי בהתאם לאינטרסים המשותפים.