שרת התרבות דנה עם השגריר של פקיסטן בחילופי המומחיות בין שתי המדינות

דמשק – סאנא

שרת התרבות ד”ר לובאנה משוח נועדה עם השגריר של פקיסטן בדמשק שאהיד אח’תר, ודנה איתו בשיתוף הפעולה ההשכלתי והתרבותי בנוסף לחילופי המומחיות ההשכלתית בין שתי המדינות הידידות.

במהלך המפגש שנתכנס במעון משרד ההשכלה שני הצדדים סקרו את המצב ההשכלתי בשתי המדינות ואמצעי חיזוק שיתוף הפעולה התרבותי ביניהן.