שיחות סוריות-הונגריות על שיתוף הפעולה הדו-צדדי בין שתי המדינות

בודפשט – סאנא

ראש הנציגות הדיפלומטית של הרפובליקה הערבית הסורית בהונגריה השגריר בשאר סמארה דן עם אניטא וורגא, מנהלת מחלקת הפרוטוקול במשרד החוץ של הונגריה, ביחסים הבילטרליים ובשיתוף הפעולה בין שתי המדינות.

השיחות במהלך הפגישה התמקדו סביב מספר נושאים הקשורים לעבודת הנציגות שחידשה את פעילותה לאחרונה, ושני הצדדים הסכימו על חשיבות חיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות להשיג את האינטרס המשותף.

בהקשר זה, וורגא הביעה את נכונותה לעשות מאמצים להקל עבודת הנציגות ונכונותה להיענות לדרישותיה בהתאם לעקרונות ולכללי העבודה הדיפלומטית.