תמרון טקטי רוסי-סורי משותף בנמל טרטוס

טרטוס – סאנא

מקורות יודעי דבר מסרו לכתב סאנא כי יחידות של חיל הים הסורי פתחו במשותף עם כוחות מטעם הצי הרוסי, בתמרון טקטי באחד בסיסי נמל טרטוס הימיים.

במהלך התמרון הפגינו אנשי הצבא יכולת בלעדית להדוף התקפות טרור מדומות נגד הנמל, בנוסף להגנה מפני צוללות ואמצעי הגנה אווירית עויינים.

נודע גם כן כי במהלך התמרון היו תרגילים בדבר הסגת כלי השייט כדי שלא ייפגעו באש האוייב.

ראוי לציין שבתרגיל המדובר השתתפו יותר מ-400 אנשי צבא מהכוחות הרוסיים שבסוריה ומצי הים השחור, בנוסף לחיילים מחיל הים הסורי, וכולם השתמשו ב-5 ספינות ו-2 מטוסי קרב שדימו התקפה עויינת.