השגריר סבאע’: הנוהג העוין של מדינות המערב כלפי המשבר האוקראיני היא עדות למאמציהן לעורר מלחמה ולהלהיב את הנאציזם

ניו-יורק- סאנא

הנציג הקבוע של סוריה באו”ם, השגריר בסאם סבאע’ הדגיש כי הגישה העוינת והפרובוקטיבית המתמשכת של חלק ממדינות המערב כלפי המשבר האוקראיני היא עדות ברורה למאמצי המדינות הללו לתדלק את המלחמה ולהלהיב את הנטייה הניאו-נאצית באוקראינה, וציין כי הצעת ההחלטה שהוצגה על ידי מדינות אלו בפני העצרת הכללית, עוינת יותר כלפי רוסיה, והגיעה לאחר כישלונה להעביר אותה במועצת הביטחון.

סבאע’ אמר בהודעת סוריה היום במהלך חידוש מושב החירום של העצרת הכללית בנושא המצב באוקראינה כי פורום העצרת הכללית של האומות המאוחדות עד לניצול בוטה של ​​כמה מדינות מערביות כדי לשרת את האינטרסים הגיאופוליטיים שלהן, שדוחפים להעמיק את מצב הקיטוב בין המדינות החברות באו”ם, מדינות אלו יבקשו את חידושו של מושב חירום מיוחד זה, ולהגיש הצעת החלטה בפני העצרת הכללית, העוינת יותר כלפי רוסיה, לאחר כישלונה להעבירה במועצת הביטחון.