ערנוס דן עם שר הדרכים האיראני בחיזוק הקשרים הבילטראליים

דמשק – סאנא

במסגרת הוועדה הסורית-איראנית המשותפת נפגש ראש הממשלה המהנדס חוסיין ערנוס היום עם רוסתם קאסמי שר הדרכים ותכנון הערים האיראני ודן עימו בדרכי פיתוח וחיזוק הקשרים הבילטראליים בתחומי הכלכלה, התחבורה, ההשקעות, תוצרת הנפט, חידוש הבנייה ואופקים אחרים שמשרתים את אינטרסי עמי שתי הארצות הידידות.

ערנוס הביע את הערכת סוריה לאיראן מנהיגות כממשלה ועם על תמיכתה הממושכת בעם הסורי מכל הבחינות, ובמיוחד תוצרת הנפט שהכלכלה הסורית זקוקה לה בצל הסגר הפושעני המוטל על המולדת הסורית.

השר קאסמי חזר והדגיש את המשך תמיכת ארצו בסוריה עד יישוב כל העניינים במיוחד התחום הכלכלי, בנוסף לאפשרות שיתוף הפעולה בתחומי המסחר והשיכון.