הנשיאות הפלסטינית קוראת למועה”ב להתערב בדחיפות כדי לספק מגננה לעם הפלסטיני

אל-קודס הכבושה – סאנא

הנשיאות הפלסטינית קראה לקהילה הבינ”ל, ובראשה מועצת הביטחון,  להתערב באופן דחוף כדי לספק מגננה בינלאומית לעם הפלסטיני, והדגישה כי הכיבוש הישראלי מנצל את השתיקה הבינלאומית כדי להסלים את הפשעים והתוקפנות שלו.

הדובר בשם הנשיאות נביל אבו רודיינה גינה היום בהודעה משלו שסוכנות ו’פא ציטטה כי ההתקפות הממושכות של המתנחלים נגד הפלסטינים בשמירתם של כוחות הכיבוש בצפון הגדה המערבית, שהאחרון בהם היה על הכפרים חו’ארה, ביתא וסרה בשכם, דבר שהביא לפציעת עשרות, תוך ציון כי כוחות הכיבוש והמתנחלים מנהלים מלחמה מקיפה מדי יום בערים, בכפרים ובמחנות פלסטיניים.