סוסאן : סוריה מגנה את מעשה הטרור ליד השגרירות הרוסית בקבול