שיחות סוריות –איראניות בתחום הפתוח האדמנסטרטיבי

דמשק – סאנא

שרת הפתוח המנהלי ד”ר סלאם ספאף סקרה בפני  עוזר נשיא איראן ויו”ר ממסד עניני המנהל הצבורי ד”ר מית’ם לטיפי, והמשלחת הנלווית אליו את תחומי שיתוף הפעולה וחלופי מומחיות בתחום הפתוח המנהלי.

שני הצדדים דנו בפגישה שהתקימה במעון המשרד בתוכנויות האמון המבוצעות לפי מזכר ההבנות לשיתוף פעולה דו –צדדי בתחום עניני מנהל אשר נחתמו ב-21 לפברואר שעבר.