ניבנזיה : המפגש הבינ”ל על סוריה במתכונת אסטנה לפני סוף השנה

ניו-יורק- סאנא

נציג רוסיה הקבוע באו”ם ואסילי ניבנזיה הודיע על אפשרות כינוס המפגש הבינ”ל על אודות סוריה במתכונת אסטנה לפני סוף שנה זאת.

ניבנזיה אמר בפני מועצת הביטחון של האו”ם כי מתכונת אסטנה מהווה הפורום הבינ”ל הפעיל להגיע לפתרון כולל בסוריה, וכי רוסיה מקווה כינוס מפגש זה לפני סוף השנה.