השגריר סבאע’: מדינות המערב ממשיכות להטיל סנקציות בלתי חוקיות על העם הסורי

ניו יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם בסאם סבאע’ הדגיש כי מדינות המערב ממשיכות להטיל על סוריה סנקציות בלתי חוקיות ולהרחיב אותן, דבר שמחריף את סיבלו של העם הסורי.

סבאע’ מסר בישיבת מועה”ב שהתקיימה היום כי סוריה ממשיכה להבטיח תנאי חיים טובים לתושביה, ולשקם התשתיות והשירותיים היסודיים, ולבנות מה שנהרס על ידי הטרור, וליצור תנאים נאים לשיבתם של הפליטים, וציין כי סוריה שואפת לכך שמועה”ב הבינ”ל תממש את החלטתה מס’ 2642 בצורה מליאה.

סבאע’ הדגיש כי סוריה ושותפיה מארגוני האו”ם נתקלים באתגרים גדולים בפעולות לקידום המצב האנושי והמחיתי של האזרח הסורי, בשל פוליטיזציה הפעילות האנושית על יד  מדינות המערב, וציין כי כוחות הכיבוש האמריקני ממשיכים לגזול אוצרות העם הסורי “נפט, גז, דגנים וקוטנה” וכי כמות הנפט הסורי הנגזל מידי יום עומד על 66 אלף חבית.