משרד עניני אלקודס קורא לקהילה הבינ”ל להפסיק נסיונות הכיבוש ליהודו של מסגד אל-אקסא

אלקודס – סאנא

משרד ענייני אלקודס הזהיר מפני הנסיונות המסוכנות של הכיבוש הישראלי לשנוי המצב המשפטי הקיים במסגד אל אקסא וליהודו, וקרא לקהילה הבינ”ל לשאת באחריותה המוסרית והמשפטית ולהפעיל לחצים על הכיבוש כדי להפסיק הפרותיו ופשעיו הממושכים נגד העם הפלסטיני ואתריו הקדושים.

בהודעה שפרסם המשרד נאמר כי פשיטתם של המתנחלים היום על מסגד אל-אקסא דרך שער אל-אסבאט היא הפרה גסה למעמד המשפטי של האתרים הקדושים ומתקיפה חדשה המצורפת לשרשרת ארוכה של הפרות ישראליות על ידי הסלמת קצב הפשיטות היום יומיות על מסגד אל-אקסא והסיורים המתסיסים הנעשים בתוכו, בנוסף לחפירות המתקימות סביבו וליד כותל אלבוראק ואלקסור אל-אמויה.