משרד החוץ הפלסטיני : פשיטת המתנחלים על מסגד אלאקסא הסלמה מסוכנת

אלקודס- סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר על גנוי התקפות כוחות הכבוש והמתנחלים הרצופים על מסגד אלאקסא , וחלול מתחמו , וקבע כי פשיטתם של המתנחלים היום על המסגד דרך שער אלאסבאט מהווה הפרה בוטה לחוק הבינלאומי , ונועדה ליהודו במלואו של המסגד.

המשרד הדגיש בהודעה שפרסם היום כי תוקפנות חדשה זו משקפת מדיניות הכבוש הנועדה  לשנוי המעמד המשפטי וההיסטורי הקיים במסגד , ולהמישך בתוכניותיו ליהודה של עיר אלקודס ולסיים הקיום הערבי בה , כדי לחסל השאלה הפלסטינית וזכויותיו של העם הפלסטיני השמורות בהחלטות האו”ם הרליוונטיות .