עצרת הזדהות עם האיסרים שבבתי המעצר של הכיבוש בסלפית

אלקודס – סאנא

בעיר סלפית בגדה המערבית התקימה היום עצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי .

סוכנות ו’פא מסרה כי המשתתפים בעצרת שאורגנה על ידי הכוחות הלאומיים הפלסטיניים בשיתוף פעולה על וועדת האסירים והמשוחררים ומועדון האסיר הפלסטיני, נשאו דגל פלסטין ותמונות החללים, וקראו קריאות להתמודדות עם פשעי הכיבוש, וקראו לקהילה הבינ”ל לספק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני ולהתחשבן עם הכיבוש שהישראלי בשל פשעיו.