שיחות סוריות –איראניות לקדום שיתוף הפעולה החקלאי

דמשק – סאנא

שר החקלאות והריפורמה האגרירית האגנרנום מחמד חסאן קטנה דן עם המנהל הבצועי של אגודת הידיות העממית הסורית – איראנית ד”ר חסן שאח’סי ויו”ר הוועדה הכלכלית הסורית איאנית אחמד דסמאלגי והמשלחת הנלוות אליו באופקי שיתוף הפעולה האפשריים בתחום החקלאות וסיפוק מצרכי היצור החקלאי.