אל-מוקדאד דן עם אשובא ובארציס בחיזוק הקשרים הפרלמנטריים בין סוריה לאבח’זיה

סוכום – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד דן עם ראש מועצת העם של אבח’זיה לאשא אשובא בקשרים הביטראליים ובפיתוח שיתוף הפעולה הפרלמנטרי, ובה בעת העביר את האיחולים של סוריה ומועצת העם הסורית לבני העם האבח’זי לרגל חג העצמאות.

אל-מוקדאד ציין שעצמאות המדינה האבח’זית עלתה דמים רבים והקשרים בינה לבין סוריה אינם בני תקופת ההכרה הסורית בעצמאות אבח’זיה, אלא שהם מושרשים עמוק בדברי הימים ובנויים על עקרונות סירוב מדיניות הדומיננטיות והקולוניאליזם.

אשובא הביע שמחה נוכח ביקור המשלחת הסורית בארצו בדיוק ביום עצמאותה והדגיש את עמידת העם האבח’זי לימין זה הסורי, ובה בעת הביע אימון בכך שסוריה תוכל להחזיר את היציבות לרחביה ולחסל את הטרור.

גם כן נפגש השר אל-מוקדאד עם ראש וועדת יחסי החוץ אלכאס בארציס ואמר כי הרכבת וועדת הידידות הפרלמנטרית הסורית-אבח’זית, כבר באה בהסתמך על הרצון הכן של שתי המדינות ושני עמיהן.

בארציס הדגיש את עומק הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים בין ארצו לסוריה בהסתמך על הצורך לחזק את הקשרים הפרלמנטריים בהתאם לאינטרסים המשותפים.