שיחות סוריות פאקסטניות לחיזוק שיתוף הפעולה בתחום התחבורה האווירית

דמשק – סאנא

עוזר שר התחבורה פראס מחמד דן עם עוזר שר התעופה האזרחית הפאקסטנית שוקת עלי בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בין שתי הארצות בתחום התחבורה האווירית.

שני הצדדים דנו במהלך פגישתם במעון המשרד בדמשק בדרכים לתפעול הפגישות המשותפות בין הצוותים הטכניים וקידום ההסכמים הנחתמחם, בנוסף לאמון והכשרת צוותי המטוסים.