נבחרת סוריה בכדור שולחן זוכה בזהב הצוותים באליפות מערב אסיה