השלמת השלב הראשון של שיקום שער הניצחון הארכיאולוגי בפלמירה