בכיר בקורסיק הרוסי: כמה נקודות בגבול היו נתונות להפגזה אוקראינית

מוסקבה – סאנא

ראש מחוז קוריסק הרוסית רומאן סטארופוית הודיע כי כמה נקודות בגבול באזור גלושקופסקי היו נתונות להפגזה אוקראינית .

סטארופוית אמר כי הכוחות האוקראינים הפגיזו הבוקר מחדש כמה נקודות בגבול וההפגזה עודנה נמשכת .