מבזקים

משרד הבריאות:  מקרה אחד אובחן כמאומת בקורונה