וועדות החופש וזכויות האדם: הטיהור האתני וההכחדה שנחשף להם העם הארמני חוזרים על עצמם על ידי ארדוגאן

דמשק – סאנא

הפגישה שערכו וועדות החופש הכללי וזכויות האדם והפיוס הלאומי במועצת העם עם שגריר ארמיניה בדמשק ארשאק בולאדיאן, פטריארק הארמנים האורתודוקסים בדמשק ארמאש נאלבנדיאן, והמשלחת הנלווית אלהם התמקדה בהכנות המתקומית לארועי ציון יום זכרון המיאה הרשאונה להכחדה ההמונית שבצעו העות’מנים נגד הארמנים.

חברי שתי הוועדות הדגישו בפגישה שהתקימה במועצת העם את עומקם של היחסים ההיסטוריים והתרבותיים הקימים בין שני העמים הסורי והארמיני, דבר שבא לידי בטוי בחבוק סוריה לארמנים בעקבות ההכחדה שנחשפו לה, והם התמזגו בחברה והפכו למרכיב מרכזי במרכיבי העם הסורי, ומלאו תפקיד חשוב בתחומי החיים החברתיים, כלכליים, מדיניים, ותרבותיים.

חברי הוועדה צינו כי התקפות ארגוני הטירור בצפון סוריה המתבצעות בתמיכהת ממשלת טורקיה בראשותו של ארדוגאן הן חלק משלים לברוטאליות העות’מנים נגד הארמנים ונגד העם הסורי.

יושב ראש וועדת החופש הכללי וזכויות האדם במועצה בדיע צקור ציין  כי פגישה זו מדגישה את איתנות יחסי האחווה בין שני העמים  הסורי והארמני העומדים בשורה אחת בפני ההכחדה והטירור הנחשפים להם.

מצדו יושב ראש וועדת הפיוס הלאומי במועצה עומר אוסי ראה כי העם הארמיני נחשף לפשע הכי גדול של טיהור איתני והכחדה קולקטיבית על ידי הקיסרות העות’מנית, דבר החוזר על עצמו לאחרונה על ידי העות’מנים החדשים בראשותו של ארדוגאן, התומכים בארגוני הטירור התוקפים את העם הסורי על כל מרכיביו כולל בכך הארמנים.

שגריר ארמיניה בדמשק בולאדיאן הדגיש את חשיבות האירוע המכאיב שהיה מינת חלקו של העם האיראני  לפני כמיאה שנים, והביע את הערכת ארצו ממשלה כעם לעמדות סוריה האינושיות כלפי הארמנים שחבקה אותם לאחר שגורשו ונעקרו בגסות רבה משטחיהם.