בריטניה אסרה פרסום הודעה המדברת של מזרח אלקודס כחלק מישות הכיבוש

לונדון-סאנא

שלטונות בריטניה מנעו פרסום הודעה של ממשלת הכיבוש הישראלי בעיתון בריטי מפני שבאותה הודעה מופיעה עיר אלקודס העתיקה הכבושה כחלק מישות הכיבוש ,דבר שאינו זוכה להכרה על על ידי החברה הבינלאומית .

סוכנות הידיעות הצרפתית צטטה את הרשות הבריטית המשקיפה על פרסום ההודעות ,שאמרה כי ההודעה הישראלית היא מוסף של תירות שצריך לחלק אותו עם עתון בריטי ששמו לא הוכרז ועל העמוד הראשון שלו מופיעה תמונה של העיר העתיקה דבר הנותן את הרושם שלפיו העיר העתיקה היא חלק מהישות הישראלית.