הכיבוש הישראלי ממשיך בתוכניות ההתנחלות שלו להפריד את אל-קודס מעומקה הפלסטיני