מבזקים

אל-חלקי דן עם השגריר האנדוניסי על הפעלת יחסי הכלכלה, המסחר, ושתוף הפעולה בתחום הלחימה בטרור

דמשק – סאנא

ראש הממשלה ד”ר וואאל אל-חלקי דן עם השגריר של אנדוניסיה בדמשק ג’וקו האריאנתו, על אודות לדרכי שתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי הכלכלה, המסחר, הטכניקה, ההשכלה, והחקלאות, וגם בתחום הלחימה בפשע, בטרור, ובהפעלת חברות תעשיות מאנדוניסיה בסוריה.

1

ד”ר אל-חלקי הדגיש את עניינה של הממשלה הסורית לפתח את היחסים, ולפתוח אופקים חדשים לפעולה הדו-צדדית בין שתי הארצות, ובנית פרוייקטים משותפים בתחום הפתוח והשירותים.

המלחמה הכלכלית נגד סוריה, והמצור הקפוחי המופעל עליה, מחייבים את הממשלה לקיים יחסים עם המדינות הידידות, כדי לספק את הצרכים החיוניים של הסורים– אמר  ד”ר אל-חלקי – שהביע הערכה לעמדותיה המדיניות של אנדוניסיה שתומכת בסוריה, הנהגה ועם, בפורמים הבינלאומיים, תוך הדגשת הצורך לאחד את השורות והמאמצים הבינלאומיים נגד הטרור חוצי הגבולות והיבשות, ונתמך, עדיין, מצד מדינות מערביות אמריקה, ישראל, ומדינות ערביות אחדות תוך הדגשת הצורך לייבש את צירי הסיוע שלו והפסקת כל התמיכות בו.

ובמקביל השגריר האנדנויסי הביע את תמיכתה של ארצו בסוריה הנלחמה בטרור, לצד רצונה להדק את היחסית עמה בתחומי הכלכלה והפתוח.

“הנצחון יהיה מנת חלקו של העם הסורי, ואף מדינה בעולם אין מזכותה להתערב בעניינים הפנימיים, או לפגוע בטחונה ויציבותה של סוריה הנלחמת בטרור שאנדוניסיה מגנה אותו בצורותיו השונות” אמר השגריר של אנדוניסיה בדמשק.