הפורום העממי לשחרור הגולן הדגיש כי מי שעשה את העצמאות יכול לעשות את הניצחון

דמשק – סאנא

הפורום העממי לשחרור הגולן הדגיש כי יום ה- 17 באפריל הוא תפנית חשובה בהיסטוריה של סוריה, ואנו יכולים להפיק את הלקח כי הזיכות תחזור לבעליה במוקדם או במאוחר.

הפורום העממי לשחרור הגולן הדגיש ביום הזיכרון ה- 67 לחג העצמאות כי מי שעשה את העצמאות יכול לעשות את הניצחון בכל זמן ועת, וכי הניצחון שהתווה הצבא הערבי הסורי ובני בריתו על הטרור הפך לעובדה קיימת ולקח בהיסטוריה המחשבה הצבאית.