מועצת זכויות האדם גינתה את הפרות הכיבוש הישראלי לזכויות בני הגולן הסורי הכבוש והמשך ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים

ג’נבה – סאנא

מועצת זכויות האדם של האו”ם אימצה היום החלטה חדשה בה גינתה את ההפרות הישראליות לזכויות תושבי הגולן הסורי הכבוש ודרשה להפסיקן ולהצטיית להחלטות האו”ם הרלוונטיות בשל שהגולן אדמה סורית.

המועצה דרשה עוד לסיים את הכיבוש הישראלי בשטחי 1967 ולהפסיק מייד את בניית והרחבת ההתנחלויות, ובמהלך המושב ה-49 של המועצה, הדגיש נציג סוריה הקבוע בג’נבה השגריר חוסאם א-דין אלא כי הכיבוש הישראלי ממשיך להפיר את החוק הבינ”ל וזכויות האדם בפלסטינה ובגולן הסורי מבלי להיענש בשל שהוא נתמך על ידי וושינגטון ובעלי בריתה.

אלא הביע הוקרה לפקיסטאן על שהגישה הצעות החלטה תחת הסעיף השביעי והודה גם למדינות שתמכו בהחלטות אלה כדי לגנות את ההפרות של שלטונות הכיבוש הישראלי נגד הזכויות העיקריות של בני הגולן הסורי הכבוש ונגד כל ההחלטות הדורשות מישראל להצטיית להחלטות מועה”ב הרלוונטיות כולל בכך ההחלטה 497 של שנת 1981 המדגישה את אי לגיטימיות ההחלטה הישראלית להטיל את החוקים שלה בשטחי הגולן הסורי הכבוש, ובהקשר זה הצהירה ממשלת הכיבוש הישראלי אשתקד על הקצאת 317 מיליון דולר לבנות שתי התנחלויות חדשות ולהרחיב את אלה שהוקמו קודם במטרה להכפיל את מספר המתנחלים במהלך 5 השנים הבאות, דבר המהווה זלזול חצוף בכללי החוק הבינ”ל ובהסכם ג’נבה הרביעי.

יש לציין כי ההחלטה שכותרתה “ההתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטיניים הכבושים כולל בכך מזרח אל-קודס והגולן הסורי הכבוש”, דורשת מהמדינות החברות במועצה ומהארגונים הבינ”ל שלא לפתוח בכל התנהגות האמורה לתמוך בפעילות ההתנחלותית הבלתי חוקית אשר פוגעת בזכויות האדם, הן בשטחים הפלסטינים הכבושים והן בגולן הסורי הכבוש.