מועצת העם: תוכניות ההתנחלות בגולן מהוות הפרה לחוק הבינלאומי

דמשק – סאנא

מועצת העם גינתה את תוכניות ההתנחלות החדשות של הכיבוש הישראלית בגולן הסורי הכבוש, והדגישה כי הן מהוות הפרה בוטה ​​להחלטות הבינלאומיות.

המועצה הדגישה כי צעדים אלה הם המשך לסדרת ההתקפות החוזרות ונשנות נגד עמנו בגולן הסורי הכבוש וניסיונות נואשים לשנות את האופי הדמוגרפי והגיאוגרפי שלו מתוך הפרה בוטה וברורה לחוק הבינלאומי, במיוחד החלטת מועצת הביטחון מס’ 497 משנת 1981.