סוריה מגנה בתוקף ההסלמה המסוכנת וחסרת התקדים של שלטונות הכיבוש הישראלי

דמשק – סאנא

סוריה גינתה בתוקף את ההסלמה המסוכנת וחסרת התקדים של שלטונות הכיבוש הישראלי בגולן הכבוש, ואת מעשי ההתנחלות וההפרות הבוטות והשיטתיות שמגבילים לפשעי המלחמה, שהאחרון שבהם התכנסות ישיבה לממשלת ישראל בגולן הסורי הכבוש בראשותו של ראש הממשלה הישראלית, בצורה פרובוקציונית וגלויה, בכדי להכפיל מספרם של המתנחלים בו.

בהודעה שפרסם משרד החוץ והמהגרים היום נמסר כי הגולן הסורי הכבוש, לפי הלגטימיות הבינ”ל והחוק הבינ”ל, הוא חלק בלתי נפרד משטחי סוריה, שתעשה להחזירו במלואו למולדת, בכל האמצעים האפשריים השמורים בחוק הבינ”ל.

משרד החוץ הוסיף כי ממשלת סוריה חוזרת על תמיכתה הקבועה והחזקה באזרחיה הסורים בגולן הסורי הכבוש, המחזיקים מעמד בהתנגדותם לכיבוש הישראלי, להחלטת סיפוח הגולן לישות הכיבוש ולמדיניות ההשתלטות על השטחים שעושים שלטונות הכיבוש.

משרד החוץ והמהגרים הדגיש כי השתללות ההתנהלות הישראלית הפרובוקציונית לא היתה מגיעה לשיא זה, אלמלא המגננה שספקו הממשלים האמריקנים הרצופים לה, מאז שבצעה פשע הספוח בשנת 1981.