הפרלמנט הסלובקי: ההרפתקאות האמריקניות בסוריה עיראק ובלוב נגמרו בכישלון