שולגין : מדינות העולם מאסו ממדיניות וושינגטון

האג – סאנא

נציג רוסיה ליד ארגון אי הפצת הנשק הכימי אלכסנדר שולגין גינה את המדיניות של וושינגטון ובנות בריתה שמתבססת על ערעור העויינות נגד רוסיה וסוריה בארגון והדגיש כי מדינות העולם מאסו מהמדיניות של ארה”ב ובנות בריתה.