העצרת הכללית של האו”ם קוראת שוב לישראל לסגת באופן מלא מהגולן הסורי הכבוש

ניו-יורק – סאנא

העצרת הכללית של האו”ם אישרה אתמול מחדש את ההחלטה שקוראת לישראל לסגת באופן מלא מהגולן הסורי הכבוש עד קו הארבעה מיוני לשנת 1967 בהסתמך על החלטות מועצת הבטחון הרלוונטיות.

 בעד ההחלטה הצביעו 94 מדינות, ישראל ושבע מדינות סירבו ו- 69 נמנעו.

 לפי החלטת העצרת הכללית, החלטתה של ישראל ב -14 דצמבר לשנת 1981 שלפיה אכפה את חוקיה על הגולן הסורי הכבוש, היא בטלה ומובטלת וגם חסרת כל לגיטימיות, דבר שהדגישה מועצת הבטחון בהחלטתה 497 לשנת 1981.

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם בסאם סבאע’ הבהיר מצידו כי התעקשותה וסירובה של ישראל להצטיית להחלטות מועצת הבטחון והעצרת הכללית הרלוונטיות מוכיחים את חוסר האונים הבלתי מקובל של האו”ם לאלץ את ישראל לסיים את כיבושה לגולן הסורי הכבוש, וזאת בשל המגננה שמספקות לה ארה”ב ומדינות אחרות בנוסף לתמיכה הבלתי מוגבלת הן בתוך מסדרונות האו”ם והן מלחוץ לו .

אלסבאע’ ציין כי המשך ישראל להתגרות בהחלטות הלגיטימיות הבינ”ל ואין סיום מצב חוסר האונים של האו”ם בקשר לביצוע החלטותיה מהווים מכשול אמיתי בפני השכנת הבטחון והיציבות באזור. מה גם שהם מעודדים את ישראל להמשיך הלאה עם מעשיה התוקפניים.

סבאע’ אמר כי סוריה קוראת שוב לאו”ם לנקוט בצעדים רציניים ומידיים כדי שהחלטותיו ייכנסו לפועל באופן שמבטיח את סיום הכיבוש הישראלי לגולן הסורי ולשטחים הערבים האחרים, את הפסקת ההפרות הישראליות, ואת סיום הפשעים הישראליים כולל הרחבת ההתנחלויות, השינוי הדמוגרפי, גזילת האוצרות, ההשתלטות על האדמות והרכוש, ההרג, המעצר השרירותי,  העינוי וכוי..ושכולם באים במסגרת המדיניות השיטתית שנוהגת ישראל למשך עשורים רבים נגד תושבי הגולן ופלסטין .

סבאע’ חזר עוד על עמדתה האיתנה של סוריה ודבקותה בזכותה בקשר להחזרת כל הגולן הסורי לידיה עד קו הארבעה מיוני לשנת 67, אותה זכות שאינה נתונה למשא ומתן או לוויתור ואו להתישנות.

 כל ההחלטות והצעדים שנקטה ישראל לשנות את האופי הטבעי והדמוגרפי של הגולן בטלים בהסתמך על החוק הבינ”ל והחלטות האו”ם. הוסיף סבאע’.