השקת מבצע השלמת החיסונים הרוטיני

דמשק- סאנא

מבצע השלמת החיסונים הרוטיני והמעקב אחרי הילדים הנושרים שבגיל יום אחד עד חמש שנים, הושק היום בבוקר במרפאות ועל ידי הצוותים הניידים בכל מחוזות המדינה .