הצטרפות מאות בני אדם לפעולת ההסדרה הכוללת במחוז דיר א-זור