סלטנת עומאן חידשה את עמדתה התומכת בזכויות העם הפלסטיני