“השמיים” .. הסרט הנראטיבי הראשון המשקף את שיתוף הפעולה הסורי-רוסי על אודות המאבק בטרור