מועצת העם דנה בהצעת חוק להסדיר מעמד כלי הרכב

דמשק- סאנא

מועצת העם בראשותו של יו”ר הבית חמודה סבאע’, דנה אתמול בישיבתה בהצעת חוק להסדיר מעמד כלי הרכב שמחייבת את כל הרשויות הציבוריות להסדיר את מעמדם של כלי רכב הרשומים האינם רשומים וכדומה, שלא הוסדר מעמדם עם המנהל הכללי של המכס והתחבורה, בנוסף לביטול חוק מס’ 76 משנת 2002.