שר החוץ הקאזחסטי … פגישתם של שרי החוץ של המדינות העריבות לשיחות אסטנה תתקיים בחודש הבא