משלחת פלסטינית בגולן הסורי לאות תמיכה באזרחים הסורים

 הגולן – סאנא

במסגרת הסולידריות הפלסטינית – סורית להתמודד בפני הכיבוש הישראלי,משלחת פלסטינית ביקרה בגולן הסורי הכבוש לאות תמיכה באזרחים הסורים.

חברי המשלחת בראשותו של מזכ”ל הוועדה המרכזית לפתח’ ג’בריל אלרג’וב הדגישו כי המזימה לה נתונה סוריה היא אותה מזימה לה נתון העם הפלסטיני.

שר ההסברה הפלסטיני אחמד עסאף אמר כי הביקור בגולן הסורי מדגיש את רמת ההשתייכות והדביקות באדמה הערבית .