הכיבוש הטורקי ושכיריו הפגיזו כמה כפרים  בריף אלחסכה

אלחסכה – סאנא

מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי הכיבוש הטורקי וקבוצות הטרור השייכות אליו הפגיזו בארטלריה את הכפרים שמסביב לעיירות אבו ראסין  ואדרדארה שליד תל תמר בריף הצפון מערבי של אלחסכה, דבר שגרם נזק חומרי לבתים ולרכוש של התושבים.