הלווית האומן הסורי הגדול סבאח’ פח’רי

דמשק – סאנא

כנציג לנשיא אלאסד … השר עזאם ואישיות רשמיות ודתיות ואומנותיות בנוסף להמונים עממים משתתפים בהלווית האומן הגדול המנוח סבאח’ פח’רי.