הכיבוש משתלט על שטחים מאדמות הפלסטינים באלשיח’ ג’ראח